QQ:
334146785
Wechat: cbah2016
(08) 6264 1027
(08) 6264 1028
Fax:
(08) 6264 1029
cbah110@cbah.org.vn
admin@cbah.org.vn
仅商会会员可加入QQ群: 334146785 - 微信: cbah2016 - Facebook: www.facebook.com/cbah.org.vn ,加入时请说明公司及姓名。
  会长风采

  越南中国商会胡志明市分会第八届 会长
  龙江工业园发展责任有限公司(越南)董事长
  前江投资管理有限责任公司(中国)董事长
  浙江协力皮革股份有限公司 董事长
  浙江省境外投资企业协会副会长
  温州市外经协会副会长
  浙江省第11届政协委员

  日期和时间
  中国:
  越南:
  在线申请

  联系我们
  地址:
  013-014 Phu Tho - Thuan Viet Building, 319 Ly Thuong Kiet St, Ward 15, Dist 11,Ho Chi Minh City, Vietnam
  电话:
  (84)-28- 6 264 1027 
  (84)-28- 6 264 1028
  传真:
  (84)-28- 6 264 1029
  邮箱:
  cbah110@cbah.org.vn
  admin@cbah.org.vn
  微信:
  cbah2016
  Facebook:

  facebook.com/cbah.org
  .vn

  QQ :
  334146785
  上班时间:
  周一至周六
  早上 8:00 - 12:00
  下午13:30 - 17:30

  越南风情


  .