QQ:
334146785
Wechat: cbah2016
(08) 6264 1027
(08) 6264 1028
Fax:
(08) 6264 1029
cbah110@cbah.org.vn
admin@cbah.org.vn
仅商会会员可加入QQ群: 334146785 - 微信: cbah2016 - Facebook: www.facebook.com/cbah.org.vn ,加入时请说明公司及姓名。
(2014-04-02) Singapore Business Group Education Fund Golf Tournament: Registration open!!!
2014-04-02 00:00:00

Singapore Business Group Education Fund Golf Tournament: Registration open!!!

尊敬的各位会员
         
您们好!

   

新加坡商会将于425日举办慈善高尔夫赛活动,此活动的收入将用于为胡志明市贫困学生提供助学基金。活动详情请参阅电子邮件通知内容,如您有意愿报名参加,请于47前填写附件报名表格并反馈至秘书处登记报名。

    感谢您对商会工作的配合及支持,欢迎各位会员参加!

                                                                           越南胡志明市中国商会

                                                                                    秘书处

                                                                                                                                                                     2014.04.02

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

会长风采

越南中国商会胡志明市分会第八届 会长
龙江工业园发展责任有限公司(越南)董事长
前江投资管理有限责任公司(中国)董事长
浙江协力皮革股份有限公司 董事长
浙江省境外投资企业协会副会长
温州市外经协会副会长
浙江省第11届政协委员

日期和时间
中国:
越南:
在线申请

联系我们
地址:
013-014 Phu Tho - Thuan Viet Building, 319 Ly Thuong Kiet St, Ward 15, Dist 11,Ho Chi Minh City, Vietnam
电话:
(84)-28- 6 264 1027 
(84)-28- 6 264 1028
传真:
(84)-28- 6 264 1029
邮箱:
cbah110@cbah.org.vn
admin@cbah.org.vn
微信:
cbah2016
Facebook:

facebook.com/cbah.org
.vn

QQ :
334146785
上班时间:
周一至周六
早上 8:00 - 12:00
下午13:30 - 17:30

越南风情


.